سلام.

من می خوام روباتهایی رو که خودم می سازم اینجا معرفی کنم.

پس با من باشید.